Przykładowy przebieg uroczystości:

Wejście: "Uwielbiać Ciebie chcę" 

Psalm - śpiew, gitara, skrzypce

Ofiarowanie: "Ofiaruję Tobie, Panie mój" 

Części stałe: "Święty...", "Baranku..." 

Komunia św.: "Wywyższony"  
                       "Ave Maria", - F. Schubert


Modlitwa Pary Młodej: "O Panie miłość twa"

Wyjście: "Marsz weselny" - F. Mendelson

(c) 2012 medYa dESIGN